DevOps is een manier van werken waarbij ontwikkelaars en IT-operations samenwerken om sneller en beter software te kunnen leveren, met behulp van automatiseringstools.

De term DevOps is een samenvoeging van de woorden Development en Operations. Het is een werkwijze waarbij softwareontwikkeling en IT-operations samenwerken om sneller en beter software te kunnen leveren.

Het idee is dat ontwikkelaars en IT-operations niet meer apart van elkaar werken, maar samenwerken in één team. Door deze samenwerking kunnen problemen sneller worden opgelost en kan software sneller worden ontwikkeld en uitgerold.

Bij DevOps worden automatiseringstools zoals Azure DevOps gebruikt om het ontwikkelproces te versnellen. Door deze automatisering kunnen ontwikkelaars sneller nieuwe software ontwikkelen en kunnen IT-operations deze software sneller en beter implementeren en beheren.

De acht onderdelen van het DevOps proces

DevOps omvat een continu proces waarin acht onderdelen te onderscheiden zijn:

Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate en Monitor.

Deze onderdelen, alsmede DevOps hulpprogramma’s en -technologieën, dragen bij aan de automatisering van de levenscyclus van de applicatie.

Processen die voorheen handmatig door teams moesten worden uitgevoerd en veel tijd in beslag namen kunnen snel en continu worden uitgevoerd wanneer je de DevOps hulpmiddelen en procedures hanteert.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijwerken van code, het inrichten van een nieuwe omgeving of het continu geautomatiseerd testen van de applicatie.

Daarnaast is het makkelijker om aan de standaarden met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid te voldoen, omdat deze zijn geïntegreerd in het proces.